Openings tijden

Maandag 00:00 tot zondag 24:00 

 

Monday 00:00 to Sunday 24:00

Maximaal aantal uren werktijd

In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

 • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.

 • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Wat is er wettelijk geregeld voor mijn werktijden, pauzes en rusttijden?

Rust na werktijd

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:

 • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.

 • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.

 • Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.

 • De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft u niet aaneengesloten te nemen. U kunt deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

 

Hoe lang en hoe vaak pauze

Voor uw pauzes gelden de volgende regels:

 • Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier.

 • Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.

 • In uw cao of bedrijfsregeling kunnen andere regels staan. Maar als u tijdens een dienst langer dan 5,5 uur werkt, heeft u altijd recht op één pauze van tenminste 15 minuten. U mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.

Werken zonder pauze

Alleen in 2 gevallen mag u werken zonder pauze te nemen:

 • U werkt alleen en heeft geen direct contact met een collega die vergelijkbaar werk doet.

 • Door de aard van het werk is het onmogelijk om pauze te nemen.
  Overigens moet dit wel in de cao of bedrijfsregeling staan. Of uw werkgever moet hierover schriftelijke afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben gemaakt.